Återigen förorenat vatten vid Nerjastränder

2018-01-18 11:00:00

11 januari 2018 01:00
Nerjas stränder fortsätter att drabbas av okontrollerade utsläpp av avloppsvatten och dagvatten efter