Kung Felipe VI närvarar vid World Economic Forum

2018-01-18 11:00:00

11 januari 2018 01:00
Spanien kung Felipe VI kommer att delta och tala den 24 januari vid WEF (World Economic Forum) i Davos